NH 2A-1600A

产品中心

首页    IEC标准熔断器    通用低压熔断器    NH 2A-1600A
电压:400V/500V /690VAC 250V/440VDC
电流:2A-1600A
熔断特性:gG/gM/aM /aR/gR
认证:CE/UL/CUL /CCC/TUV
Designed according to IEC60269, DIN43620,GB 13539
环保:RoHS/REACH /PF
兼容规格:NH
备注:可提供外置撞击信号指示器产品。

如需详细规格书请联系我们,E-mail: sales@maxvaton.com   Tel:0755-81705090.